Competition Rules & Information

EASI käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus


EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen avulla tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi.

Tiedätkö, miten motivoida työntekijöitä? Entä miten tukea heitä parhaiten henkilökohtaisessa kehittymisessä? EASI selvittää työntekijöiden käyttäytymis- ja motivaatiotyylin nopeasti, selvittää tiimien potentiaalin ja auttaa yhteistyön ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä.
Kouluttaja: Annika Vallo
Johtajuus muuttuvassa ja monipaikkaisessa työelämässä


Monimuotoisuus ja yksilöllisyys korostuvat tämän päivän johtamisessa. Johtamisen painopisteen tulee siirtyä asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen. Yksilöllisyys, erilaiset toimintatyylit, tavat ajatella ja ratkaista ongelmia tuovat mahdollisuuksia nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä yhä monipaikkaisemmaksi muuttuvaan työhön. Toisaalta ne aiheuttavat helposti haasteita, mikäli ihmisten erilaisuutta johtamisessa ei osata huomioida. Hyvä itsetuntemus ja muiden ymmärtäminen auttaa johtamaan yhteistyötä tuloksellisesti yksilöt huomioiden. Kouluttaja: Ulla Vilkman
Itsensä johtaminen


Päivä keskittyy johtajan itsetuntemukseen ja uudistumiseen. Käsittelemme osallistavasti ja luovien menetelmien tuella johtajan kohtaamia vaikeitakin kysymyksiä: miten säilytän fokuksen ristiriitaisissa muutospaineissa? Uskallanko itse muuttua? Miten nuppi pysyy kirkkaana – voiko epävarmuudessa muka levätä? Mitä pysähtyminen ja hiljaisuus voi antaa johtajalle? ”Vain itseään voi muuttaa.” Kouluttaja: Leena Rautiainen
Työn merkityksellinen johtaminen


Mistä elementeistä muodostuu työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemus? Miksi teema on vahvasti pinnalla tämän hetken työelämäkeskustelussa, ja miten esihenkilöt ja johtajat voivat omalla toiminnallaan tukea työn merkityksellisyyden kokemuksen syntymistä sen eri tasoilla? Kouluttaja: Jaakko Sahimaa
Rohkeus ja psykologinen turvallisuus


Kompleksissa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa menestyvät rohkeat organisaatiot. Sellaiset, joissa johtajilla löytyy rohkeutta luoda psykologisesti turvallinen ilmapiiri ja kykyä nähdä, kannatella ja vaalia ihmisissä ja prosesseissa näiden potentiaalia.

Psykologinen turvallisuus on tutkimusten mukaan salaisuus tuottavien ja tehokkaiden tiimien taustalla tukien ihmisten oppimista, kehittymistä ja uudistuskykyä. Mutta mitkä tekijät arjessa vaikuttavat psykologisen turvallisuuden syntymiseen?
Kouluttaja: Nina Rinne
Tunneilmaston johtaminen


Valmennnuspäivän aikana käydään läpi, miten tunteet vaikuttavat työpaikalla ja miten voit johtajana vaikuttaa työpaikan tunneilmastoon. Tilaisuudessa saat uusimpia tutkimustietoja, oivalluttavia näkökulmia ja konkreettisia esimerkkejä ja vinkkejä, joiden avulla voit lähteä kehittämään omia tunnejohtamisen taitojasi.

Käymme läpi sekä omien tunteiden tunnistamista ja käsittelyä että toisten tunnereaktioiden kohtaamisen keinoja. Valmennuspäivä koostuu lyhyistä alustuksista ja aktivoivista, omakohtaisista pohdinnoista ja harjoituksista.
Kouluttaja: Jarkko Rantanen
Kokemuksen johtaminen


Asiakkaiden kokemus ratkaisee kiinnostuksen, ostohalukkuuden ja lojaaliteetin. Asiakkaat eivät tarvitse meitä, heidän on haluttava meitä. Asiakastyytyväisyys ei riitä, jos halutaan kasvaa ja jopa kasvattaa koko markkinaa.

Voidaksemme erottua kilpailijoista brändi-ja asiakaskokemusta on johdettava nimenomaan tunnevaikuttamisen keinoin. Miten kokemusta voi muotoilla asiakkaiden halua herättäväksi?
Kouluttaja: Isa Merikallio